0216 346 86 66
 • 58 Dakikada
  Tek tüple, Covid-19 ve mutasyonunu tespit
  OneStep RT-PCR Kiti

HEPSİ BİR ARADA

Kit içerisinde swablar, CoViNaT ve ayrıca pozitif ve negatif kontroller bulunmaktadır

HIZLI

Yalnızca 58 dakikada sonuç verir.


DOĞRU

Viral RNA’daki Orf1ab ve S genlerini tespit eder

covidigenplus logo

KULLANIMI KOLAY

İşlenmesi basit, yorumlanması kolay


HASSAS

Virüsün varlığı az miktarda olsa bile tespit etmek için yeterlidir.

COVIDIGEN Plus

Özellikleri

COVIDIGEN PLUS

Covidigen Plus Multiplex OneStep RT-PCR Kit, COVID-2019’ un etiyolojik ajanı olan SARS- CoV-2 ile mutant bir korona virüs varyantı olan VUI-202012/01 suşunun kalitatif tespiti için tasarlanan Taqman-prob tabanlı bir Real time PCR testidir. Test, belirtilen patojenlere ait Viral RNA’daki, sırasıyla Orf1ab ve S genlerinin tespitinde kullanılır. İnternal kontrol olarak hedef gen RnaseP genidir

Koronavirüsler insanlar ve diğer memelilerde (deve, kedi, köpek ve yarasa gibi) enfeksiyonlara neden olan büyük bir virüs ailesidir. SARS-CoV-2 virüsü, 11 Şubat 2020’ de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanımlanmış olan yeni bir koronavirüstür. SARS-CoV-2 RT-PCR Kiti, COVID-19 etkeni olan SARS-CoV-2 koronavirüsün genomik RNA’ sının kalitatif tespiti için tasarlanmış özgün primerlerin kullanıldığı bir In-vitro tanı kitidir. Kit; nazofaringeal aspirat/lavaj, bronkoalveolar lavaj, nazofaringeal sürüntü, orofaringeal sürüntü ve balgam örneklerinden vNAT ekstraksiyon tamponu veya robotik ekstraksiyon sistemleri ile elde edilen nükleik asit ekstraktlarına uygulanacak şekilde valide edilmiştir.

İÇERİK: İngiltere N501Y Mutasyonu

İngiltere kökenli covid-19 virüs mutasyonu tespiti için kullanılan test

 • Ref. Kit İçeriği 500 Test

Kit ile sağlanmayan gerekli olan ekipman ve kimyasallar

 • 1. Biyolojik Kabin
 • 2. Viral RNA Ekstraksiyon Kiti
 • 3. Real time PCR Cihazı
 • 4. Real time PCR test tüpleri/stripleri/plateleri
 • 5. Ayarlanabilir Mikropipetler(0.5μl – 1000μl)
 • 6. Filtreli Mikropipet uçları
 • 7. 1.5 ml Mikrosantrifüj Tüpü
 • 8. Soğutucu Çalışma Bloğu
 • 9. Pudrasız tek kullanımlık muayene eldiveni
 • 10. Tıbbi Atık Kabı
 • 11. Soğutucu Dolaplar (+4/-20)
 • 12. Masaüstü tipi santrifüj (Max 2.000 g)
 • 13. Vortex karıştırıcı

İÇERİK: Afrika E484K Mutasyonu

Afrika kökenli covid-19 virüs mutasyonu tespiti için kullanılan test

 • Ref. Kit İçeriği 500 Test

Kit ile sağlanmayan gerekli olan ekipman ve kimyasallar

 • 1. Biyolojik Kabin
 • 2. Viral RNA Ekstraksiyon Kiti
 • 3. Real time PCR Cihazı
 • 4. Real time PCR test tüpleri/stripleri/plateleri
 • 5. Ayarlanabilir Mikropipetler(0.5μl – 1000μl)
 • 6. Filtreli Mikropipet uçları
 • 7. 1.5 ml Mikrosantrifüj Tüpü
 • 8. Soğutucu Çalışma Bloğu
 • 9. Pudrasız tek kullanımlık muayene eldiveni
 • 10. Tıbbi Atık Kabı
 • 11. Soğutucu Dolaplar (+4/-20)
 • 12. Masaüstü tipi santrifüj (Max 2.000 g)
 • 13. Vortex karıştırıcı
TESTLER

nasıl
Uygulanıyor?

Ecuvion çubuğu ile bireylerden alınan serum, alt solunum yolu örnekleri (bronkoalveolar lavaj, balgam, trakeal aspirat) ve üst solunum yolu örnekleri (nazofaringeal sıvılar ve sürüntü) alınan sürüntü örnekleri içerisinde özel tasarlanmış CoViNaT solüsyon içeren falcon tüpleriyle test için uygun laboratuvara uygun taşıma koşullarında taşınmaktadır.

DSÖ(2) ve ABD’nin CDC(Hastalık Kontrol ve Önleme merkezi) kurumu (3) tarafından koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) için belirlenen klinik kriterleri gösteren VE Influenza A ve B klinik kriterleri gösteren bireylerden alınan numuneler direkt olarak tek aşamalı gerçek zamanlı revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (Direct OneStepRT-PCR) ile çalışılır.

POZİTİF VE NEGATİF KONTROL

OneStep RT-PCR Kit ile birlikte verilen pozitif kontrol örneği sentetik olarak üretilmiş hedef gen bölgeleri (S/Orf1ab/RNaseP) içeren fragmenttir ve manuel metod ile ekstrate edilmiştir. Negatif Kontrol olarak rutin laboratuvar çalışmalarında kullanılan nükleaz içermeyen su (NFW) kullanılır.


OneStep RT-PCR Reaksiyon Karışımı

Sıra Aşağıdaki belirtilen miktarları tek tüpte sırasıyla hazırlayınız.
1 10 µl RT-qPCR 2X MasterMix
2 5 µl OligoMix
3 5 µl Total RNA
Final Son hacim 20 µl olmalıdır.

OneStep RT-PCR Cihaz Kurulumu

55°C’de 10 dk. 1 döngü Floresan Kanallar
95°C’de 1 dk. 1 döngü FAM (Green) Orf1ab
95°C’de 5 sn. 40 döngü HEX (Yellow) RnaseP
60°C’de 20 sn (Floresan okuma) Cy5 (RED) S

Reaksiyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sonuç Beklenen Ct Değerleri Değerlendirme
FAM(Orf1ab) HEX*(RnaseP) Cy5 (S)
Negatif Kontrol Tespit edilmedi Tespit edilmedi Tespit edilmedi Beklenen NK
Pozitif Kontrol ≤38 Tespit ≤38 Beklenen PK
1. ≤38 Tespit / Tespit edilmedi Tespit edilmedi COVID-19 Pozitif
2. Tespit edilmedi Tespit edilmedi Tespit edilmedi Test tekrarı
3. Tespit edilmedi Tespit Tespit edilmedi COVID-19 Negatif
4. ≤38 Tespit ≤38 VUI-202012/01 Pozitif
5. Tespit edilmedi Tespit edilmedi ≤38 Test tekrarı
6.** ≤38 Tespit 38 COVID-19 Pozitif, VUI-202012/01 Negatif

* N501Y pozitif durumlarda FAM ve Cy5 Kanallarının Ct değerlerinin birbirine yakın olması beklenir. Ct değerleri arasında büyük fark var ise numune N501Y mutasyonu açısından negatif, Covid-19 açısından pozitif olarak yorumlanır.

**FAM ve HEX kanalının ortalama trashold değeri 100 RFU, Cy5 kanalının ortalama trashold değeri 20 RFU olarak belirlenmiştir. RFU değeri sabit bir değer olmayıp numunenin viral yükü ve grafiğin sigmoid yapısına göre değişiklik gösterebilir. Tek nokta mutasyonunu içeren S primer ve problarının spesifik olmayan bağlanmalarını önlemek için Cy5 kanalı düşük RFU değerinde valide edilmiştir.

VUI-202012/01 Pozitif


COVID-19 Pozitif, VUI-202012/01 Negatif


TEST KİMLERE YAPILMALIDIR?

DSÖ(2) ve ABD’nin CDC(Hastalık Kontrol ve Önleme merkezi) kurumu (3) tarafından koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) için belirlenen klinik kriterleri gösteren bireylere ve semptomları covit-19 ile birebir benzerlik gösteren inflenza belirtileri gösteren ayrımı yapılamayan bireylere yapılmalıdır.

TESTİ KİMLER UYGULAMALIDIR?

Bu test eğitimli personel tarafından uygulanmalıdır.

TEST ÇALIŞMASI HER LABORATUVARDA YAPILABİLİR Mİ?

 • Numunelerin çalışılacağı laboratuvar BSL2 olmalı, çalışmalar DSÖ tarafından bildirilen laboratuvar güvenlik yönergelerine göre yürütülmelidir.
 • COVID-19 ve A+B grubu Influenza virüsleri için uygulanacak testler, ilgili teknik ve güvenlik prosedürleri konusunda eğitimli personel tarafından uygun donanıma sahip laboratuvarda yapılmalıdır.
 • TEST İÇİN KULLANILAN CİHAZLAR

  • Real-Time PCR Cihazları Testin çalışmaya uyumlu Real-Time PCR cihazları,
  • ABI Prism 7000/7300/7500/7900/Step One Plus
  • iCycler iQTM4/iQTM5
  • Smart Cycler II
  • Bio-Rad CFX 96
  • Rotor GeneTM6000
  • Mx3000P/3005P
  • MJ-Option2/ Chromo4
  • ®LightCycler 480 Instrument olarak belirlenmiştir.

  DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ OLAN HUSUSLAR

  • Çözdürülmüş reaktifler için, kullanımdan hemen önce kısaca vortex ve mini spin işlemi uygulanmalıdır.
  • Reaksiyon karışımı buz üzerinde veya soğutucu blok içerisinde hızlı bir şekilde hazırlanmalıdır.
  • İki farklı çalışma alanı oluşturulmalıdır:
   1) RNA/ DNA ekstraksiyon alanı
   2) Amplifikasyon ve Deteksiyon alanı
  • Pipet ucu, tüp ve diğer çalışma malzemeleri bir alana ait olup farklı alanlarda kullanılmamalıdır.
  • Her zaman steril filitreli pipet ucu kullanılmalıdır.
  • Ağızla pipetleme yapılmamalıdır. Laboratuvar içerisinde yeme, içme ve sigara kullanma işlemleri yapılmamalıdır.
  • Aerosollerden kaçınılmalıdır.

  LOJİSTİK

  Taşıma

  COVIDIGEN PLUS KİT

  • Covidigen plus PCR test kit kutusunda 500 test/kit bulunur.
  • Son Kullanma Tarihi: 12 ay
  • Saklama koşulları: -15/-25°C
  • Boyutlar (UxGxY): 90,5mm x 68mm x 50mm

  COVIDIGEN PLUS PHTRP2020-500

  • 18 covidigen plus PCR test kit kutusu (500 text için 9.000 test)
  • Toplam Brüt Ağırlığı: 6.500 GR
  • Boyutlar (UxGxY): 372mm x 372mm x 310mm

  Büyük Paket

  CoViNaT için:

  • Her pakette 12 kutu (1200 adet) bulunmaktadır.
  • Brüt Ağırlığı: 13.900 GR

  Swab için:

  • Her pakette 12 kutu (6000 adet) bulunmaktadır.
  • Brüt Ağırlığı: 14.000 GR

  Kutu

  CoViNaT için: PH2021-100

  • Her kutuda 100 CoViNaT bulunur
  • CoViNaT Son Kullanma Tarihi: 12 ay.
  • Saklama koşulları : + 5 / + 25 °C
  • Gama ışınlaması

  Swab için: PH2020SWAB-500

  • Her kutuda 500 swab bulunur
  • Swab Son Kullanma Tarihi: 24 ay.
  • Saklama koşulları : + 5 / + 25 ° C
  • Gama ışınlaması